O nas

Wydawnictwo ALUNA powstało w 2006 roku jako wydawnictwo naukowo-edukacyjne. Gromadzone przez lata w różnych wydawnictwach wiedza i doświadczenie pozwoliły nam na rozpoczęcie własnej działalności w dziedzinie upowszechniania nauki.

Współpraca z Polskim Towarzystwem Lekarskim, Polskim Towarzystwem Balneologii i Medycyny Fizykalnej, Instytutem Matki i Dziecka, firmami szkoleniowymi, organizatorami konferencji, zjazdów i kongresów wyznaczyły drogi, po których się poruszamy.

Wydajemy czasopisma naukowo-edukacyjne:
- Acta Balneologica,
- Public Health Forum,
- Developmental Period Medicine,
- Emergency Medical Service,
- Wiadomości Lekarskie.
Współpracujemy przy wydawaniu Kalendarza Lekarza Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Wydajemy książki zarówno o tematyce medycznej, adresowane do lekarzy - odbiorców naszych czasopism, jak i popularne.


Gdzie jesteśmy

    Wydawnictwo ALUNA
    Z. M. Przesmyckiego 29
    05-510 Konstancin-Jeziorna
    tel. (22) 245 10 55 w godz. 9-15