Książki

Od roku 2006 nakładem naszego wydawnictwa ukazały się książki naukowe, popularne, zbiorki poezji, wspomnieniowe, dokumentalne, m.in.

Na życzenie dzieci i wnuków

Aleksandra Wojtyga (1897-1981) spisała wspomnienia w latach 1978-1980. Jej los wpisuje się w splątane i trudne dzieje Polaków pierwszej połowy XX wieku. Wspomnienia obejmują okres pierwszej wojny światowej, Rewolucji Październikowej, dwudziestolecia międzywojennego i drugiej wojny. Załączone w książce zdjęcia pochodzą z albumów rodzinnych.

Burzany i tarantula

To świadectwo dociekań i poszukiwań na temat rodzinnej genealogii rodziny Tyszkiewiczów. Bogaty wybór zdjęć - od najstarszych do najnowszych, fragmenty spisanych wspomnień niektórych członków familii, schematyczne drzewa genealogiczne. Pierwszą autorką i koordynatorką rodzinnego projektu jest prof. Magdalena Tyszkiewicz, zaś współautorem Dalibor Malinowski.

Poezja i proza Mariana Sokalskiego

W latach 2006-2008 ukazały się tomiki wierszy "Błaganie o litość", "Wierzby płakać nie mogą" i "Półgłosem" oraz opowiadanie "Zdrada" o dziejach Piłata, będące wyrazem uznania autora dla "Mistrza i Małgorzaty".

Tomiki wierszy Zbigniewa Maciejewskiego

Zbigniew Kajetan Maciejewski to lekarz pulmunolog-artysta. Od wielu lat uprawia malarstwo olejne, zaś od kilku - pisze wiersze, uzupełniając słowami swoje dzieła. W naszym wydawnictwie ukazały się tomiki "Malowane słowami" oraz "Słuchać głosu serca".

Taki prawdziwy list miłosny Kazimierza Winnickiego

Kazimierz Winnicki jest współczesnym poetą, któremu w kontakcie z Czytelnikiem nieobcy jest komputer i internet, a nawet... telefon komórkowy. Tomik wierszy wzbogacony został o część Rymowanki, będące dowodem, iż nawet zwykły sms wystarczy, by poprawić komuś humor i rozjaśnić jego dzień.

Trwam

Tomik wierszy różnych autorów, opracowany przez Magdalenę Tyszkiewicz, wzbogacony przez 3 opowiadania jej autorstwa i obrazy jej pacjentów. W 2015 roku została wydana anglojęzyczna wersja tomiku.

Gawędy o Warszawie. Przewodnik po Warszawie z 1912 r. Stanisława Augusta Thugutta

Pierwsza zwarta publikacja wydana nakładem wydawnictwa ALUNA. Jest to przedruk ciekawostek i opowiadań o Warszawie, zebranych przez Stanisława Augusta Thugutta na początku XX wieku. Autor - spółdzielca i polityk, był również krajoznawcą, i opracował m.in. przewodnik po Warszawie, który - wraz z mapą - został przedrukowany przez wydawnictwo ALUNA.

Bajka dla Kogoś kogo się bardzo lubi

Autorem jest Andrzej Kozłowski. To niewielka książeczka utrzymana w konwencji bajki, napisana prostym językiem, w sposób metaforyczny opisująca jednak sprawy ważne dla dorosłych. Rok wydania drugiego: 2015, wznowienie: styczeń 2017.

Przejdź na stronę "Bajki..." »


Poza wydawaniem czasopism naukowych i książek popularnych, współpracujemy także przy wydawaniu Kalendarza Lekarza Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Wydaliśmy również w 2011 roku Historię Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, zaś w roku 2016 opracowaliśmy i wydaliśmy pozycję Jakub hr. Potocki i fundacja jego imienia.

Wydajemy również książki o tematyce medycznej.
Jedną z ostatnich takich publikacji jest Bibliografia. Balneologia i medycyna fizykalna. Autorką opracowania jest prof. Irena Ponikowska. Praca zawiera ponad 4 000 rekordów bibliograficznych, zbierających w jednym miejscu naukowe artykuły dotyczące leczenia uzdrowiskowego, które ukazały się w ciągu ostatnich 60 lat.

Przejdź na stronę publikacji »

W roku 2015 ukazała się także Encyklopedia Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Zawiera ona 750 haseł specjalistycznych wraz z wyczerpującymi definicjami, a także słownik, zawierający tłumaczenie terminu i skrótową definicję w języku angielskim.

Przejdź na stronę publikacji »

Również w roku 2015 ukazała się wyjątkowa pozycja In memoriam... Zasłużeni dla polskiej pulmonologii. To zbiór 50 biogramów wybitnych pulmonologów, wydany luksusowo w twardej oprawie i opatrzony portretami lekarzy wykonanymi przez artystkę Paulinę Kopestyńską.

Przejdź na stronę publikacji »

W lutym 2017 roku ukazało się drugie wydanie Nowoczesnej Medycyny Uzdrowiskowej, uznawanej za niezbędny podręcznik dla wszystkich osób specjalizujących się w balneologii.

Przejdź na stronę publikacji »


Gdzie jesteśmy

    Wydawnictwo ALUNA
    Z. M. Przesmyckiego 29
    05-510 Konstancin-Jeziorna